לפטופ ישראל - חנות אונליין להזמנת מחשבים ניידים וחלקי חילוף למחשבים ניידים עם משלוח עד הבית עם טכנאי. 1700555945


האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת ע"י ספייס שרותי מחשוב. השימוש והקניה בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה. שכן השימוש ב- אתר laptopisrael.co.il מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו כלשונם. כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר בעצם ביצוע הרכישה – כי הינו מודע לתקנון באתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר laptopisrael.co.il  כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד ספייס שרותי מחשוב ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות ספייס שרותי מחשוב ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

1.    תנאי השתתפות
רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל חברות האשראי הינן:ויזה כ.א.ל ,ויזה לאומי, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ,ישראכרט בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת אשר דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה ,לעסקת הרכישה שעליה התחייב.

2.    המוצרים המוצעים
המוצרים מוצעים על ידי החברות המציעות ,לפי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה באתר ניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע. הפרטים כולן נמסרים באחריותן הבלעדית של החברות המציעות.
במקרה שאזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה / זכייה , תהיה רשאית laptopisrael.co.il   להודיע ללקוח על ביטול הקניה, במקרים אלו הלקוח לא יחויב, ו laptopisrael.co.il  תעשה את המיטב ותציע ללקוח מוצר חלופי.
עדכון מחירים – המחירים באתר נעשים על בסיס יום יומי על מנת להבטיח לצרכן את המחיר הנמוך ביותר, שינויים אלו מתבצעים בצורה ידנית. היה ונפלה טעות אנוש השמטת ספרה, טעות בהקלדה או טעות סופר laptopisrael.co.il  מצהירה שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורק, בתום לב, ויש לראות בהם טעויות אנוש, היה וישנה טעות במחיר באתר, או יש ספק לגבי מחיר מסוים נא ליצור קשר מייד עם שירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוניsales@laptopisrael.co.il   ו/או באמצעות טלפון 1700555945

o    מצבם של כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה מצוין באופן מפורש באם לא הוגדר מצבו אזי המוצר חדש באריזה מקוריות                ונהנה מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים.
o    מוצר מוחדש הינו מוצר שהיה בשימוש, עבר בדיקה של טכנאי ונמצא תקין ושמיש.
o    פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים ,ניתן לקבל ע"י התקשרות טלפונית למרכז התמיכה של laptopisral.co.il .
o    התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחויבות.
o    המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי השוק של המוצרים, נמסרים ע"י היבואנים ומשקפים את מחירי השוק או מחירי המחירון
המומלצים לצרכן של המוצרים, אך מומלץ לבדוק את מחירי השוק לפני כל קניה או הגשת הצעה למכרז. ספייס שרותי מחשוב אינה אחראית לנכונותם של מחירים אלה.

o    האחריות הבלעדית למוצרים ,אספקתם, איכותם, טיבם, עמידותם, ויכולותיהם חלה על היצרנים והמשווקים של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך

3.    פרטי המשתמש
o    בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים :ת.ז /ח.פ ,שם פרטי, שם משפחה, שם, חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.
o    הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברת ספייס שרותי מחשוב.
o    אנו מתחייבים לאגור את המידע שנמסר לנו בצורה מאובטחת. כמו כן אנו מתחייבים שלא לגלות ולא להעביר כל מידע הקיים אצלנו (כולל פרטים אישיים וכרטיס אשראי) לאחר, למעט מידע הנדרש לצורך ביצוע ההזמנות באתר.

4.    תשלום ואספקה
o    לאחר סיום ביצוע הרכישה המשתתף עדיין לא יחויב בגין ההזמנה אלא רק יתבקש אישור בלבד מחברת האשראי של הלקוח בגין            המוצר לפי מס' התשלומים אשר ביקש.
    החיוב יבוצע רק לאחר העברת המוצר שהוזמן לחברת ההובלות !
o    המחירים באתר laptopisrael.co.il כוללים מע"מ.
    ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים ממועד ההזמנה, הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח באמצעות דואר אלקטרוני להנהלת החברה, והנהלת החברה אישרה את הביטול. על פי חוק אם סופק המוצר חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים ע"י הרוכש כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש.
o    על אף האמור לעיל, ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך 12 שעות מביצוע ההזמנה (ובתנאי שהמוצר לא סופק למזמין או הועבר לחברת ההובלות) ללא כל חיוב בדמי ביטול על ידי הודעה בפקס או בדואר אלקטרוני. מעבר לזמן שצוין יחויב המזמין בדמי ביטול, על ידי שליחת הודעה בפקס או בדואר אלקטרוני. מעבר לזמן שצוין יחויב המזמין בדמי ביטול (באמצעות כרטיס האשראי) בשיעור של 10% ממחירו הכולל של המוצר.
o    ספייס שרותי מחשוב ערבה לכספי הרוכשים! לפיכך מתחייבת ספייס שרותי מחשוב
o    כי בכל קניה, תקבלו את  המוצר שרכשתם או את מלוא כספכם בחזרה במידה ולא קיבלתם את המוצר שהוזמן.
    אם הועבר המוצר לחברת ההובלות או סופק ללקוח אזי יתווספו לדמי הביטול גם הובלות (הלוך + חזור).
o    אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים .
מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של הספקים ו/או חברת המשלוחים אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח או בשל תנאי אספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים, הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים מן הספק ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של ספייס שרותי מחשוב ללקוח, ובמקביל יזוכה הלקוח במלא מחיר ההובלה.
    אספקת המוצרים תתבצע בתחומי הקו הירוק בלבד.
    מעבר לקו הירוק יש אפשרות להשתמש בחברת הובלות קבלנית עם ביטוחים מתאימים אך כמובל בתוספת מחיר שנע לפי גודל המוצר בין 60 ש"ח ל-90 ₪ תוך תאום מיוחד.
o    במקרה של איסוף עצמי חובה לוודא מראש שהמוצר ישנו ולתאם איסוף עם אתר laptopisrael.co.il  
    כמו כן לקוח שיבצע איסוף עצמי לא יחויב בדמי משלוח!

5.    אחריות
האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ו/או שרות.

6.    ברירת דין ומקום שיפוט
התנאים המובאים לעיל ולהלן, פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט ברחובות. הגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל.

7.    תנאים נוספים
o    ספייס שרותי מחשוב לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
o    ספייס שרותי מחשוב  לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו  בשליטתה המלאה.
o    ספייס שרותי מחשוב  שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר  באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
o    ספייס שרותי מחשוב  שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
o    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנות על פי מועד רכישת המוצר, רשאית חברת ספייס שרותי מחשוב  להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
o    במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית חברת ספייס שרותי מחשוב , אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

חברת ספייס שרותי מחשוב שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מעת לעת.
אנו מאחלים לקהל לקוחותינו קניה מהנה ובטוחה 
לשרות לקוחות ולתמיכה טכנית ניתן לפנות 
בימים א-ו בשעות 8.00-20.00 לטלפון 1700-555495 או בפקס 08-9955414 או באמצעות צור קשר.

 
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפון